استثنایی نرگس
 

روش شنیداری کلامی

 

این روش عبارت است از تمرینات تخصصی که به کودک می آموزد چطور از شنوایی به دست آمده به وسیله ی سمعک یا کاشت حلزون برای درک گفتار وصحبت کردن استفاده کند . در مقایسه با روش های ارتباطی و آموزشی برای کودکان سخت شنوااین روش نسبتًا جدیدی است . با پیشرفت سمعک های امروزی وکاشت حلزون و تقویت کننده های کلاسی این روش برای کودکان مبتلا به آسیب شنوایی روند رو به رشدی داشته است . از آن جا که شنوایی و شنیدن فعال جزءمکمل هر ارتباط اجتماعی بودن ،معاشرت وتفریح،تحصیل وکار است،به کودک آموزش هایی داده می شود تا از شنوایی به عنوان یک حس اصلی وفعال استفاده کند کم کم گوش کردن به صورت خودکار در می آید و کودکصداهای محیط اطرافش را جستجو میکند.

-روش شنیداری-کلامی راهکاری است برای آموزش کودکان آسیب دیده ی شنوایی(شامل تمام درجات آفت شنوایی).

  راهکاری است که تأکید بر شنوایی دارد نه بینایی AVT-

- شعار طرفداران این روش«آموزش برای گوش کردن و گوش کردن برای آموختن »است.

-بااین روش کودکان می آموزند چطور از شنوایی شان بیشترین استفاده را ببرند تارشد گفتاری متناسب با سن شان

داشته باشند. کودکانی که با این روش آموزش می بینند گفتار خود به خودی و پردازش زبانی آن ها در مسیر طبیعی آن یعنی مسیر شنوایی توسعه می یابد.

-اعتقاد براین است که کودکان آسیب دیده ی شنوایی می توانند آموزش ببینند که گوش کنند ،گفتار را  درک کنند وصحبت کنند ودر نتیجه در دنیای افراد شنوا و گویا زندگی فعّال ومطلوبی داشته باشند و مشارکت آنها در جامعه به عنوان یک شهروند عادی پذیرفته شود.  با ورود صدا به زندگی کودک که قبلاً قادر به شنیدن نبوده است فرصتی ایجاد می شود تا جنبه ای از شخصیت کودک در پاسخ به صدا بروز پیدا کند. فلسفه آموزشی شنوایی-کلامی اصولاً براساس آموزش یا آموزش مجدد عملکرد شنوایی است.هدف نهایی آن حضوربا ورود صدا به زندگی کودک که قبلاً قادر به شنیدن نبوده است.

فرصتی ایجاد می شود تا جنبه ای از شخصیت کودک در پاسخ به صدا بروز پیدا کند. فلسفه آموزشی شنوایی-کلامی اصولاً براساس آموزش یا آموزش مجدد عملکرد شنوایی است.هدف نهایی آن حضور موفقیت آمیز زیستی- اجتماعیکودک کم شنوا در محیط عادی می باشد. در این روش کودک باید منبع جدیدی از اطلاعات را ازطریق الگوهای صوتی در محیط پیرامون خود وارد شود همچنین او بایدیاد بگیرد که از این محرکها برای پیشبرد مهارتهای زبانی خود استفاده کند. این روند همان تلفیق مهارت شنوایی با شخصیت کودک کم شنواست. کودک پس از مواجهه با محرکهای شنوایی پیوسته فرآیندی را طی می کند که منجر به آگاهی از صدا در سطح معنادار می شود. توجه به صدا در نهایتمنجر به پیش بینی وقایع آینده می گردد و شخصیتکودک تکامل مییابد.

ارزش روان شناختی تلفیق شنوایی با شخصیت کودک در میل به ارتباط با هم سن و سالان نمود پیدا می کند.

تمرین ها ی شنیداری -کلامی

این تمرین ها عبارت اند از:بکارگیری تکنیک ها ،راهبردها ، شرایط و روش هایی که به کسب مطلوب زبان گفتاری از راه گوش دادن کمک می کنند.فلسفه ی تمرین های شنیداری- کلامی آن است که کودکان ناشنوا یا سخت شنوایی که بتوانند در محیط های یادگیری و زندگی عادی رشد کنند ، قادر خواهند بود در جامعه به شهروندانی مشارکت جو و خود کفا تبدیل شوند . اگرچه روش های متعددی برای آموزش کودکان آسیب دیده ی شنوایی وجود دارد، روش شنیداری – کلامی به دلیل رشد مجددانه ای یادگیری زبان وگفتار از راه شنیدن بسیار مناسب است وفلسفه ی این روش،درمان، راهنمایی وحمایت خانواده محور است.

این روش ،10 اصل دارد که اجرای آن بر عهده ی درمانگر است:

1.تشخیص زودهنگام کاهش شنوایی در نوزادان و کودکان

2. انجام ارزیابی های فوری و ارایه ی خدمات گوش شناختی و شنوایی شناختی (تجویز و تنظیم مناسب ترین وسیله ی کمک شنوایی) برای بیشترین بهره مندی از محرکات شنیداری 3. راهنمایی و آموزش والدین برای  کمک به کودکشان در استفاده از شنوایی به عنوان حس اصلی در رشد زبان بینایی بدون استفاده از زبان اشاره یا تأکید  بر لبخوانی  

4. راهنمایی وآموزش والدین برای این که به عنوان الگوها ی اولیه ی شنوایی وگفتاری به فرزندان شان، مشارکت فعال ومداوم در آموزش فردی وی داشته باشند.

 

5. راهنمایی وآموزش والدین برای ایجاد محیط مناسب شنیداری

6. راهنمایی و آموزش والدین برای کمک به کودکشان در ادغام گوش کردن وصحبت کردن در تمام موقعیت های روزمره ی زندگی کودک

7. راهنمایی وآموزش والدین برای آگاهی از روند رشد طبیعی گوش کردن،گفتار وبیان،شناخت و ارتباط

8.راهنمایی وآموزش والدین برای کمک به کودکشان که صدای گفتاری خودش ودیگران را از راه شنوایی پیگیری کند 9-ارزیابی های مستمر از پیشرفت کودک برای بررسی سود مندی طرح درمان برای کودک

10.آموزش و ادامه تحصیل در کلاس های افراد شنوا همراه با خدمات حمایتی از دوران کودکی

درمانگر می تواند یک شنوایی شناس یا گفتار درمان باشد که دستور العمل های تخصصی وپیشرفته را از راه تحصیلات دانشگاهی یا مراکزتخصصی طی دورهایی فرا گرفته باشد. درمانگردراین روش بر استفاده از حس شنوایی و صداها در موقعیت طبیعی،برای فهم ودرک زبان گفتاری وصحبت کردن تأکید دارد. درمانگران،یاد گیری در قالب بازی ومشارکت با خانواده را بسیار مؤثر می دانند وکودک به دلیل علاقه ای که به خانواده اش دارد،انگیزه ی بیش تری در یادگیری در این موقعیت ها دارد.

در این روش نقش والدین را به عنوان اعضای گروه برای رشد مهارت های کودک بسیار ارزشمند می داند والدین الگوهای اولیه واساسی کودک برای شنیدن و رشد گفتار هستند

ونقش درمانگر ،آموزش والدین است که چگونه وظیفه ی خود را در ارتباط با کودک به خوبی انجام دهند .والدین باید با درمانگر وکودکشان در جلسات درمانی مشارکت فعال داشته باشند وبه انجام تمرینات روزانه گوش کردن و بیان با کودک در خانه ملزم هستند .

درمانگر باید در هر جلسه کودک را ارزیابی کرده و طرح درمان را براساس نیازهای خاص کودک طراحی کند . آزمون هایی که برای ارزیابی پیشرفت کودک به کار می رود،در جمعیت شنوا استاندارد شده و مهارتهای ارتباطی شنیداری-کلامی را ارزیابی می کندکه شامل زبان دریافتی ، زبان بیانی و تولید گفتار است . یکی از وظایف حساس درمانگر هماهنگی با کارکنان مدرسه برای رفع نیازهای تحصیلی هر کودک است که شامل مشاهدهی کلاس ونحوه ی آموزش آموزگار –توصیه های برای نحوه ی ارتباط با کودک –اجرا ونمایش جلسات تدریس و... می باشد.

[ جمعه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 9:0 ] [ سعیده پاسبان ] [ ]
درباره وبلاگ

قالب وبلاگ
قالب بلاگفا
گالري عکس